Penafian

Penafian

Semua kisah yang terdapat dalam fiksyenshasha.com merupakan kisah yang dihantar pembaca. Kami tidak bertanggungjawab mengesahkan kesahihan kisah yang dihantar.

Fiksyenshasha.com juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang  kerugian yang dihadapi diebabkan oleh post  dan komen di media sosial dan di laman fiksyenshasha.com.